Reklam & kampanjlogistik

Interna och externa utskick av reklamartiklar

Reklam & kampanjlogistik

Vi kan effektivt hjälpa dig hantera intern eller extern kommunikation för utskick av reklamartiklar. Vår maskinpark hanterar sats- och displaypackning samt termoplastning av flera reklamartiklar.

Vi kan printa säljbrev och etiketter, sköta ibladning, adressering och kuvertering. Naturligtvis kan vi ordna med distributionen. Kan kombineras med annan logistiktjänst.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss så berättar vi mer

Lager
Proflog c/o Förlagssystem AB
Box 735
791 29 Falun
08-657 19 01

Huvudkontor
Proflog c/o Förlagssystem AB
Box 30195
104 25 Stockholm
08-657 19 00
Org nr: 556142-1636

För oss är kvalitets- och miljöfrågor mycket viktiga och därför har vi certifierat oss i Kvalitet 9001:2008 och Miljö 14001:2004.