Dellner är ett internationellt företag med filialer och agenter i 13 länder med huvudkontor i Sverige. Dellner erbjuder hållbara innovativa produkter och tjänstekoncept till järnvägsbranschen globalt. Orsaken till att Dellner Couplers väljer att låta oss hantera långtidslagringen av kontraktstyrda reservdelar är begränsat eget utrymme samt att i vår anläggning också säkerställa en lagerhållning i så bra miljö som möjligt.