Lagerhantering

Du kan enkelt expandera utan direkta investeringar i egen anläggning.

Om du inte önskar en helt outsourcad 3PL lösning är lagerhållning ett
bra alternativ.

Lagerhantering

Om du inte önskar en helt outsourcad 3PL lösning är lagerhållning ett bra alternativ. Vi frigör utrymme åt dina produkter och bemannar med vår egen personalstyrka.

Fördelen är att du nyttjar vår kompetens och en kostnadseffektiv lagerhållning. Du kan enkelt expandera din buffert/lagerhållning utan direkta investeringar i egen anläggning.

Vi ansvarar för din lagerhållning till en fast förutbestämd prisbild. Dessutom ger vi dig möjlighet till sänkta personal-, lokal-, distributions- och materialkostnader.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss så berättar vi mer

Lager
Proflog c/o Förlagssystem AB
Box 735
791 29 Falun
08-657 19 01

Huvudkontor
Proflog c/o Förlagssystem AB
Box 30195
104 25 Stockholm
08-657 19 00

Org nr: 556142-1636

För oss är kvalitets- och miljöfrågor mycket viktiga och därför har vi certifierat oss i Kvalitet 9001:2008 och Miljö 14001:2004.