Lagerhantering

Du kan enkelt expandera utan direkta investeringar i egen anläggning.

Om du inte önskar en helt outsourcad 3PL lösning är lagerhållning ett
bra alternativ.

Lagerhantering

Om du inte önskar en helt outsourcad 3PL lösning är lagerhållning ett bra alternativ. Vi frigör utrymme åt dina produkter och bemannar med vår egen personalstyrka.

Fördelen är att du nyttjar vår kompetens och en kostnadseffektiv lagerhållning. Du kan enkelt expandera din buffert/lagerhållning utan direkta investeringar i egen anläggning.

Vi ansvarar för din lagerhållning till en fast förutbestämd prisbild. Dessutom ger vi dig möjlighet till sänkta personal-, lokal-, distributions- och materialkostnader.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss så berättar vi mer

  Lager
  Proflog c/o Förlagssystem AB
  Box 735
  791 29 Falun
  08-657 19 01

  Huvudkontor
  Proflog c/o Förlagssystem AB
  Box 30195
  104 25 Stockholm
  08-657 19 00

  Org nr: 556142-1636

  För oss är kvalitets- och miljöfrågor mycket viktiga och därför har vi certifierat oss i Kvalitet 9001:2008 och Miljö 14001:2004.